Naše e-shopy: computershop.sk eshop.it-servis.net

Čo je HP Renew ?

HP ReNew Program 

Spoločnosť HP spustila program HP ReNew pred viac ako 25 rokmi za účelom podpory predaja produktov, ktoré by inak nebolo možné predať počas ich doby životnosti. Produkty zaradené do HP ReNew ponúka spoločnosť HP prostredníctvom HP ReNew partnerov zákazníkom, pre ktorých je dôležitá kúpna cena produktu.

Pôvod HP ReNew produktov

Produkty zaradené do HP ReNew programu pochádzajú najmä z nepredaných zásob tovaru zo skladov HP, od veľkých distribútorov, alebo boli krátkodobo využívané spoločnosťou HP na predvádzacie účely v rámci predvádzacích centier HP. Produkty HP ReNew môžu mať kozmetické vady na povrchu.

Proces ReManufakturizácie 

Každý výrobok pochádzajúci z HP ReNew programu nesie garanciu kvality spoločnosťou HP a je označený textom „Remanufactured by HP“ Pri procese ReManufakturizácie je každý výrobok dôkladne hardvérovo pretestovaný, má preinštalovaný operačný systém, skontrolované resp. doplnené príslušenstvo a je znovu zabalený do originálnej HP ReNew krabice.

HP Renew Technická Rekonštrukcia

Prečítajte si prosím, krok za krokom ako HP Renew prechádza rekonštrukciou procesu a skutočne zaisťuje, že všetky renovované produkty sú 'ako nové!'

Priebeh inšpekcie produktu

1. Výrobky musia prejsť kozmetickou inšpekciou na základe prísnych štandardov HP Factory. Ak diely nespĺňajú tieto požiadavky, sú nahradené novými dielmi originálne HP:

2. Sú vykonávané kontoly konfigurácie a systém napájania

3. Overenie materiálu s porovnaním jeho ceny

4. Súčasťou inšpekcie je aj napríklad: pamäť a pevné disky musia mať od výroby pečať pravosti/originality. Inak sú zamietnuté a zošrotované alebo idú na recykláciu

5. Všetky káble a príslušenstvo sú vyradené pre recykláciu a nahradené novými

6. Vykonávajú sa  technické zmeny

Obnova

 

Montáže a inštalácie softvéru

 

Lokalizácia HP ReNew výrobkov 

HP ReNew svojim pôsobením zastrešuje celú Európu a ponúka zákazníkom aj výrobky, ktoré nikdy neboli priamo určené pre náš trh. Z tohto dôvodu môže byť klávesnica v inej ako slovenskej jazykovej lokalizácii. Každý HP ReNew produkt je však potlačený slovenskými znakmi ktoré dlhodobo odolávajú vode a oderu pri bežnom použití vďaka potlači na našej špeciálnej tlačiarni, rovnako prikladá aj manuály preložené do slovenského jazyka.

HP Renew Program je názov samotného marketingového nástroja, je to oficiálny program HP, vďaka ktorému ponúkame notebooky HP povôdne určené len pre trhy západnej Európy za vynikajúce ceny. V poslednej dobe vzrástol počet osôb, ale aj firiem, ktoré robia šedý/čierny/paralélny dovoz, t.j. dovážajú notebooky z iných zdrojov, nie priamo od HP, predávajú ich bez oficiálnej záruky, a tým poškodzujú meno firmy HP.  Aby sa zabránilo nelegálnemu dovozu notebookov zo zahraničia, umožnila firma HP našej firme oficiálne dovážať aj notebooky, ktoré bežne nie sú v našej krajine dostupné, v rámci špeciálneho programu HP Renew za znížené ceny.

HP Renew Program  vám ponúka široké portfólio HP produktov za veľmi zaujímavé ceny. Záruka od HP je zachovaná (2 roky), nakoľko produkty predávané v rámci tohto špecialného programu prechádzajú tým istým procesom, ako produkty zakúpené v rámci hlavného programu. Výhodou pre kupujúcich je vačší výber notebookov, nižšie ceny, vyššia kvalita notebookov, a vyšší výkon, nakoľko sa jedná o notebooky ktoré boli pôvodne určené pre trhy západnej Európy.

 

 

Hore